Česká podnikatelská pojišť.

 

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí tyto typy pojištění:


-    Pojištění odpovědnosti za škodu - spadá pod Pojištění odpovědnosti a jedná se o produkt Pojištění vlastníka nebo opatrovatele zvířete za škodu způsobenou třetí osobě. Pojistná ochrana zahrnuje odpovědnost za škodu na zdraví či majetku, které zvíře způsobí.  Pojištění se ale nevztahuje na zvířata chovaná k výdělečným účelům. Pojištění se vztahuje nejen na vlastníka, ale také na opatrovatele zvířete. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti. ČPP nabízí i slevu za věrnost ve výši až 20 %.-    Pojištění léčení úrazu nebo nemoci – spadá pod Pojištění majetku a jedná se o produkt Pojištění psů HAFAN. Jedná se o pojištění nákladů na veterinární léčbu Vašeho psa. Pojištění je platné na území ČR. Za příplatek k základnímu pojistnému lze psa pojistit i kdekoliv mimo ČR. Psa je možné pojistit ve věku od 6 měsíců do 8 let. Asistenční a canisterapeutičtí psi mají slevu. Základní spoluúčast je stanovena na Kč 500,-.