Kooperativa pojišťovna

 

Pojišťovna Kooperativa nabízí v produktu Pojištění domácnosti i pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě.

 

Do tohoto pojištění spadá i úhrada škody způsobené Vaším pejskem třetí osobě. Zahrnuje škodu na zdraví nebo životě, na věci, jiné majetkové škody, dále náklady nutné k Vaší právní ochraně a náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou.